Οι οφειλές κοινοχρήστων λογαριασμών και δαπανών αποτελούν σήμερα ένα συχνό φαινόμενο και δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στους διαχειριστές πολυκατοικιών, αφού η συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία μιας πολυκατοικίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την έγκαιρη εξόφληση των κοινόχρηστων δαπανών.

Πολλοί άνθρωποι διστάζουν να διεκδικήσουν δικαστικά τα οφειλόμενα κοινόχρηστα, θεωρώντας ότι η διαδικασία είναι πολύ ακριβή και χρονοβόρα.

Στην πραγματικότητα, ισχύει ακριβώς το αντίθετο, καθώς ο διαχειριστής μπορεί να εκδώσει άμεσα, χωρίς την πραγματοποίηση συζήτησης ενώπιον Δικαστηρίου και χωρίς καθυστέρηση διαταγή πληρωμής για την είσπραξη τους.

Για την υποβολή της αίτησης για έκδοση διαταγής πληρωμής νομιμοποιείται ο διαχειριστής της πολυκατοικίας, αφού πρώτα προσκαλέσει άπαντες τους συνιδιοκτήτες σε έκτακτη γενική συνέλευση με θέμα συγκεκριμένα την λήψη απόφασης επί της είσπραξης των απλήρωτων κοινοχρήστων και την εξουσιοδότηση του διαχειριστή να ζητήσει την έκδοση διαταγής πληρωμής.
Η διαταγή πληρωμής εκδίδεται σε βάρος του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος για το οποίο υπάρχουν οφειλές, ανεξάρτητα εάν οι οφειλές έχουν δημιουργηθεί από τρίτο πρόσωπο ( ενοικιαστή).
Απαραίτητη προϋπόθεση για να την έκδοση διαταγής πληρωμής για κοινόχρηστα είναι η επίδοση στον οφειλέτη εξώδικης διαμαρτυρίας και όχλησης στην οποία να αναλύονται οι οφειλές σε κοινόχρηστα και τάσσεται προθεσμία εξόφλησης του συνόλου των οφειλών και μάλιστα με το νόμιμο τόκο. Μόλις περάσει η τασσόμενη προθεσμία και εφόσον δεν έχει γίνει η εξόφληση, ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να ζητήσει διαταγή πληρωμής.
Απαραίτητα δικαιολογητικά
Για την έκδοση διαταγής πληρωμής για κοινόχρηστα, η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα παρακάτω:
1. Επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού εκλογής του διαχειριστή της πολυκατοικίας.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο της πρόσκλησης σε έκτακτη γενική συνέλευση με θέμα την είσπραξη οφειλών κοινοχρήστων.
3. Εξώδικη όχληση για την εξόφληση των κοινοχρήστων
Αν σας απασχολεί οποιοδήποτε νομικό θέμα μπορείτε να μας καλέσετε στο 210010621.